جدول هزینه های ساخت خرداد 1402

ردیف عنوان حجم کار واحد قیمت واحد قیمت کل
اسکلت اسکلت با 6 سقف و زیر بنا 900 متر مربع 900 متر مربع 2,600,000 2,340,000,000
سفت کاری دستمزد تیغه چینی 1,440 متر مربع 50,000 72,000,000
سفال 10 14,580 عدد 2,400 34,992,000
سفال 15 24,300 عدد 2,800 68,040,000
سیمان و ماسه کل سیمان مصرفی پروژه 1,600 کیسه 70,000 112,000,000
کل ماسه مصرفی با کرایه پروژه 360 تن 200,000 72,000,000
والپست والپست 900 متر مربع 350,000,000
تاسیسات تاسیسات مکانیکی زیربنا 900 470,000,000
تاسیسات برقی زیربنا 900 330,000,000
سرویس ها کاشی دیوار حمام و توالت 200 متر مربع 130,000 26,000,000
دستمزد کاشی کاری 200 عدد 120,000 24,000,000
سرامیک کف حمام و توالت 58 متر مربع 240,000 13,920,000
دستمزد سرامیک کاری 58 متر مربع 120,000 6,960,000
سقف upvc سرويس ها 58 متر مربع 200,000 11,600,000
کف پارکینگ سنگ کف پارکینگ 150 متر مربع 250,000 37,500,000
دستمزد اجرا سنگ کف پارکینگ 120 متر مربع 150,000 18,000,000
سرامیک کف واحد ها هزینه خرید سرامیک کف واحد ها 650 متر مربع 160,000 104,000,000
دستمزد سرامیک کف ساده 650 متر مربع 120,000 78,000,000
راه پله و پاگرد سنگ کف راه پله 40 متر مربع 400,000 16,000,000
دستمزد اجرای سنگ راه پله 108 عدد 130,000 14,040,000
سنگ کف پاگرد 35 متر مربع 400,000 14,000,000
دستمزد اجرای سنگ پاگرد 35 متر مربع 150,000 5,250,000
درب های چوبی درب های ورودی آپارتمان 5 عدد 15,000,000 75,000,000
هزینه نصب درب های ورودی 5 عدد 700,000 3,500,000
درب های اتاق ها با دستگیره و نصب 15 عدد 3,500,000 52,500,000
درب های سرویس ها با دستگیره و نصب 10 عدد 3,800,000 38,000,000
چهار چوب درب های چوبی 25 عدد 1,700,000 42,500,000
چهار چوب درب های ورودی 4 عدد 3,500,000 14,000,000
یو پی وی سی درب های تراس upvc 4 عدد 5,500,000 22,000,000
پنجره ها upvc 77 متر مربع 4,000,000 380,000,000
کاشی آشپزخانه دستمزد اجراکاشی کار آشپزخانه 160 متر مربع 120,000 19,200,000
هزینه خرید کاشی آشپزخانه 160 متر مربع 130,000 20,800,000
کف سازی دستمزد کف سازی های 280 متر مربع 70,000 19,950,000
درب های آهنی درب ماشین رو با جک 1 عدد 28,000,000 28,000,000
درب های انباری ها 5 عدد 3,000,000 15,000,000
درب ورودی نفر رو 1 عدد 13,000,000 13,000,000
پودر سنگ 100 کیسه 170,000 1,700,000
سیمان سفید 50 کیسه 150,000 7,500,000
تراس سنگ مرمریت کف 25 متر مربع 220,000 5,500,000
سنگ تراورتن بدنه تراس 150 متر مربع 220,000 33,000,000
دستمزد مرمریت 16 متر مربع 150,000 2,400,000
دستمزد تراورتن 100 متر مربع 250,000 25,000,000
سنگ نما دستمزد سنگ نما 250 متر مربع 400,000 100,000,000
هزینه سنگ مصرفی با پرتی 250 متر مربع 600,000 150,000,000
نما پشت دستمزد سنگ نما پشت 250 متر مربع 250,000 62,500,000
هزینه سنگ مصرفی با پرتی 250 متر مربع 400,000 100,000,000
متعلقات نما رابیتس و چسب و غیره 500 100,000 50,000,000
سرمایش لوله کشی کولر گازی 200 متر طول 700,000 140,000,000
آسانسور آسانسور 1 عدد 550,000,000
سنگ دیوار راه پله هزینه سنگ دیوار راه پله و مشاعات 350 متر مربع 220,000 77,000,000
دستمزد اجرا سنگ دیوار راه پله و مشاعات 350 متر مربع 250,000 87,500,000
قرنیز قرنیز 600 متر طول 130,000 78,000,000
گچ دستمزد گچ کاری 2,250 متر مربع 70,000 157,500,000
گچ و خاک 1,200 کیسه 25,000 30,000,000
گچ سفید کاری 300 کیسه 30,000 9,000,000
دیوار پارکینگ هزینه سنگ دیوار پارکینگ 130 متر مربع 250,000 32,500,000
دستمزد اجرا سنگ دیوار پارکینگ 130 متر مربع 250,000 32,500,000
پوکه پوکه مصرفی 80 متر مکعب 350,000 28,000,000
ملات ماسه و سیمان ( مصالح با اجرا ) 35 متر مکعب 600,000 21,000,000
شیرآلات شیرآلات و لوازم بهداشتی 5 واحد 15,000,000 75,000,000
نرده نرده راه پله فرفورژه 800 کیلوگرم 100,000 80,000,000
نرده حفاظ تراس فرفورژه 300 کیلوگرم 100,000 80,000,000
عایق ایزوگام 400 متر مربع 110,000 44,000,000
قیرگونی یک لایه 400 متر مربع 140,000 56,000,000
حیاط هزینه خرید کفپوش حیاط 80 متر مربع 180,000 14,400,000
دستمزد 80 متر مربع 100,000 8,000,000
هزینه خرید سنگ دیوار حیاط 360 متر مربع 220,000 79,200,000
دستمزد 360 متر مربع 250,000 90,000,000
سقف کناف واحد و آشپزخانه با رنگ و برقکاری 5 واحد 37,000,000 185,000,000
تایل 60 در 60 پارکینگ با برقکاری 150 40,000,000
کمد دیواری چهارچوب با درب 10 عدد 10,000,000 100,000,000
داربست 100,000,000
کارگر روز مزد (هر روز دو نفر) 540 روز 800,000 432,000,000
نگهبان شب 18 ماه 8,000,000 144,000,000
تجهیز کارگاه 50,000,000
کرایه های متفرقه 100,000,000
طراحی و نظام تهیه نقشه ، نظام ، ناظران 380,000,000
جواز مبلغ جواز با توجه به منطقه مورد نظر -
بیمه بیمه 900 193,500,000
هزینه های پنهان 500,000,000
جمع کل 9,371,452,000
قیمت تمام شده هر متر مربع ساخت 10,412,724