آگهی های فروش

فروش فروش-مسکونی-71متری-2

فروش_مسکونی_71متری

تایید شده قیمت : 1,420,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-102متری

فروش_مسکونی_102متری

تایید شده قیمت : 2,000,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-170متری-1

فروش__170متری

تایید شده قیمت : 6,000,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین
فروش فروش-154متری

فروش__154متری

تایید شده قیمت : 4,500,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین
فروش فروش-مسکونی-96متری-1

فروش_مسکونی_96متری

تایید شده قیمت : 2,300,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-80متری-1

فروش__80متری

تایید شده قیمت : 2,600,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین
فروش فروش-80متری-2

فروش__80متری

تایید شده قیمت : 2,500,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین