آگهی های رهن و اجاره

رهن و اجاره رهن-و-اجاره-مسکونی-41متری

رهن و اجاره_مسکونی_41متری

تایید شده رهن : 30,000,000تومان اجاره ماهیانه : 1,500,000تومان
  • آپارتمان
رهن و اجاره رهن-و-اجاره-تجاری-90متری

رهن و اجاره_تجاری_90متری

تایید شده رهن : 100,000,000تومان اجاره ماهیانه : 4,000,000تومان
  • تجاری - اداری
رهن و اجاره رهن-و-اجاره-تجاری-200متری

رهن و اجاره_تجاری_200متری

تایید شده رهن : 100,000,000تومان اجاره ماهیانه : 12,000,000تومان
  • تجاری - اداری