آگهی های فروش

فروش فروش-مسکونی-96متری-2

فروش_مسکونی_96متری

تایید شده قیمت : 1,248,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-تجاری-180متری

فروش_تجاری_180متری

تایید شده قیمت : توافقی
  • تجاری - اداری
فروش فروش-مسکونی-105متری-4

فروش_مسکونی_105متری

تایید شده قیمت : 1,900,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-75متری-7

فروش_مسکونی_75متری

تایید شده قیمت : 750,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-68متری

فروش_مسکونی_68متری

تایید شده قیمت : 685,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-مسکونی-176متری

فروش_مسکونی_176متری

تایید شده قیمت : 2,464,000,000تومان
  • آپارتمان
فروش فروش-تجاری-120متری

فروش_تجاری_120متری

تایید شده قیمت : 2,500,000,000تومان
  • تجاری - اداری
فروش فروش-514متری

فروش__514متری

تایید شده قیمت : 4,200,000,000تومان
  • کلنگی یا زمین
فروش فروش-مسکونی-122متری

فروش_مسکونی_122متری

تایید شده قیمت : 2,500,000,000تومان
  • آپارتمان